OVM Boom vzw


Ga naar de inhoudsopgave

Algemeen

Interessante Sites

Uiteraard hebben we hier aandacht voor organisaties of verenigingen die dezelfde gedachten nastreven.

Ben ik een Vrijzinnig-Humanist ?

Vrijzinnigheid is een open houding die je toelaat jezelf en de wereld te bevragen zonder vooroordelen, bijgeloof of vastgeroeste ideeŽn.
We onderzoeken zelf, in het besef dat ook wij ons kunnen vergissen.
De klemtoon ligt op het respect voor een persoon, niet noodzakelijk voor zijn ideeŽn.

Humanisme heeft een sterke sociale dimensie.
Waarden die wij belangrijk vinden, zijn onder andere : tolerantie, pluralisme, solidariteit, menselijkheid, redelijkheid, dialoog, gelijkwaardigheid, inclusiviteit, ecologie, democratie ....

Vrijzinnig - Humanist ? Geen dogma's, wel moraal !

Een vrijzinnig humanist is iemand die zinnige vragen kan stellen, zelfkritiek uitoefend en voor wie humanistische waarden priopritair zijn.
Hij/zij heeft geen God nodig maar leeft volgens morele regels die vertrekken vanuit de menselijkheid in haar geheel.


U kent nog een interessante site die hieronder niet is opgenomen ?

Doe ons een plezier en meld ons dat via
Contact / E-mail sturen .


Submenu:


Terug naar de inhoudsopgave | Terug naar het hoofdmenu