OVM Boom vzw


Ga naar de inhoudsopgave

Ontstaan OVM

Onze vereniging > Wie zijn wij

ONTSTAAN VAN DE OUDERVERENIGING VOOR DE MORAAL

Door de schoolpactwetgeving van 1959 werd de gelijkstelling van de cursus niet-confessionele zedenleer (NCZ) en de cursus godsdienst bij wet vastgelegd, waardoor de cursus NCZ in het lager onderwijs ge´ntroduceerd kon worden; noteer dat reeds vanaf 1925 Zedenleer gegeven werd in het secundair onderwijs !

In werkelijkheid was de toestand heel anders en was er van gelijkberechtiging tussen beide cursussen nog geen sprake.
De noodzaak om alle vrijzinnigen te groeperen die het belang inzagen van de lessen NCZ voor de opvoeding van hun kinderen en die hiervoor een nauwer contact wensten mogelijk te maken met de leraars van het vak, was een factor die aan de grondslag lag van de oprichting van de Oudervereniging voor de Moraal.

Het Humanistisch Verbond -gesticht in 1951- was dan ook van oordeel dat in zijn schoot een werkgroep moest worden opgericht die zich specifiek zou bezighouden met alle problemen, die zich rond de cursus niet-confessionele zedenleer stelden.

Op 16 mei 1961 werd door de Antwerpse afdeling van het Humanistisch Verbond de Oudervereniging voor de Moraal opgericht; nauwelijks een maand later, nl. op 23 juni 1961, had de stichtingsvergadering plaats te Antwerpen.
Via het contactblad van de vereniging werd een oproep gedaan tot alle ouders waarvan de kinderen NCZ volgden om zich bij de vereniging aan te sluiten.


Van de lokale afdelingen werd het volgende verwacht :
- leden werven
- voorlichting verstrekken over de cursus NCZ
- wantoestanden en misbruiken opsporen
- contact onderhouden met de leerkrachten NCZ
- activiteiten inrichten en initiatieven uitwerken die de vrijzinnige gedachte verspreiden en die de cursus NCZ ten goede komen.

Dit initiatief kende een groot succes en talrijke plaatselijke afdelingen werden opgericht zodat het ledenaantal stelselmatig groeide.


De eerste plaatselijke afdeling werd reeds kort daarna opgestart; enkele maanden later te Boom op 27 september 1961 zag de OUDERVERENIGING VOOR DE MORAAL - RUPELSTREEK het levenslicht.
In de nationale nummering draagt de afdeling Boom dan ook het nummer 2, na stichtend Antwerpen.

Vanaf dan gaat het snel en weldra telt OVM in onze regio verschillende afdelingen waaronder nr.10 Kontich (1963), nr.28 Willebroek (1965), nr.37 Hemiksem-Schelle (1967), nr.50 Rumst-Terhagen (1970) en nr.64 Niel (1976).


Terug naar de inhoudsopgave | Terug naar het hoofdmenu